Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

Sreda, 23.01.2019 11:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od18.12.2018;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2018.godinu;
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2019.god;
5. Konfirmisanje za drugo čitanje Nacrta zakona br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga voda;
6. Razno.

 

Zapisnik