Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 22.01.2019 10:00 u sali N 302

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada za 2018.godinu,
3. Razmatranje nacrt-plana rada za 2019.godinu,
4. Razno.