Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 19.12.2018 13:00 u sali N 302

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 21.11.2018
3. Sastanak sa Federacija zdravstvenih sindikata Kosovo
4. Razno.

 

Zapisnik