Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 19.12.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 21, 30 novembar i 5 decembar 2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o
finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-086 o posebnom veću Vrhovnog suda o pitanimaKosovske agencije za privatizaciju sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L--121 o izmenama i dopunama zakona br.04/L- 097 o bibliotekama i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/119 o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-120 o izmenama i dopunama zakona br.04/L- 065 o autorskim pravima i srodnim pravima i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
8. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode amandmanima Funkcionalne komisije sa amandamnima Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje,
9. Razmatranje zahteva Fonda penzijskih štednji Kosova za usvajanje godišnjih taksi, za 2018. Godinu.;
10. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Kosovske agencije za proveru imovine za 2017.godinu.;
11. Razno.

 

Zapisnik