Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

Četvrtak, 13.12.2018 11:00 u sali N 302

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 5. novembra 2018. Godine;
3. Sastanak Komisije sa minsitrom dijaspore istrateške investicije , g. Dardan Gashi;
4. Razno.

 

Zapisnik