Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 17.12.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 5.12.2018i 10.12.2018;
3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
4. Sastanak Komisije sa članove Državnog Saveta za Kvalitet KAA;
5. Razno.

 

Zapisnik