Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Četvrtak, 13.12.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 10.12.2018.godine;
3. Razmatranje Odluke Vlade o imenovanju članove Borda Kosovske Agencije za Privatizaciju;
4. Izveštavanje ministra Ministarstva inovacije i preduzetništva, g.Besim Beqaj, o radu dotičnog ministarstva za ovu godinu, sa posebnim naglaskom dodela fondova i granta za start up-ove i druge biznese , kao i planiranje radova za narednu godinu;
5. Razno.

 

Zapisnik