Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 12.12.2018 10:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održane 24.10.2018 i 15.11.2018 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-119 o izmenama i dopunama zakona br.2003/22 o Kinematografiji sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o bibliotekama sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-104 o porezu na ličnim dohocima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za budžet i finansije;
7. Razmatranje Nacrt br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
8. Razno.

 

Zapisnik