Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 06.12.2018 10:00

Dnevni red

 

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Prvo razmatranje N/zakona o budžetskoj podeli budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu,

4. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ekonomsko- socijalnom savetu,

5. Prvo razmatranje N/zakona o biocidnim proizvodima,

6. Prvo razmatranje N/zakona Komori arhitekta i Komori inženjera u oblasti građevinarstva,

7. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni zakona br.20014/32 o porodici Kosova,

8. Razmatranje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

9. Razmatranje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine

10. Imenovanje jednog (1) člana Borda RTK-a,

11. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije.

Transkript