Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Sreda, 05.12.2018 12:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 26.11.2018;
3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-115 2003/24 o Sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o Sportu
4. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-116 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-090 za sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta;
5. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-118 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima;
6. Razno.

 

Zapisnik