Kalendar Susreta i Sednica

Javna Rasprava

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utorak, 04.12.2018 10:00

Restoran Orion

DNEVNI RED

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inspektoratu rada;