Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 05.12.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatanje Nacrt Zakon Br.06/L-136 o Ratifikaciji Sporazuma o Kreditu Između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria Ag za Projekat Sistema za Uklanjanje Otpadnih Voda za Opštinu Podujevo;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-134 o porezu na dodatu vrednost;
4. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-073 o statusu Albanskih obrazovnih radnik
Republike Kosovo od školske 1991/91 godine do 1998/99 godine i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
5. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-056 Tožilačkom savetu Kosova i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
6. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona Nacrt Zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke,
7. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije,
8. Razno.

 

Zapisnik