Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Petak, 30.11.2018 10:00 u sali N 225

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnike sa sednice komisije održane 27.07.2018 i 10.10.2018 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim; događajima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-073 o statusu radnika albanskog obrazovanja Republike Kosovo, od školske godine 1990/91 do školske godine 1998/99 sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
8. Razmatranje Nacrt zakon br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
9. Razno.

 

Zapisnik