Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Petak, 09.11.2018 10:00 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 22.10.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-115 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima;
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-116 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-090 za sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-118 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima;
6. Razno.

 

Zapisnik