Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Petak, 09.11.2018 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa sa ministrom rada i socijalnog staranja, g.Skender Reçica
- Zakašnjenje u ispunjavanju zakonodavne agende;
- Budžetske projekcije ministarstva rada i socijalnog staranja za 2019 godinu;
- Sprovođenje Zakona o silovanim licima tokom rata;
3. Razno.

 

Zapisnik