Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 24.10.2018 10:00 u sali N 303

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 04/L -190 o medicinskim proizvodima i medicinskoj opremi;
3. Kašnjenja u procesu izrade nacrta zakona;
4. Razno.

 

Zapisnik