Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 24.10.2018 11:00 u sali N204

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje g. Shyqiri Bytyqi, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije u vezi upisa pripadnika većinske zajednice na rezervisana mesta za manjinske studente i rezervisanih mesta u stundenskom centru, za akademsku 2018/2019 godinu;
3. Usvajanje zapisnik sa sednice komisije 27.07.2018 godine;
4. Razmatranje Nacrt Zakon br.06/L-033 o građevinskim proizvodima sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-007 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-007 o van parnićnom postupku sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-008 o izmenama i dopunama zakona br.2004/16 o nasledstvu na Kosovu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razno.

 

Zapisnik