Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Ponedeljak, 15.10.2018 10:00

Dnevni red

1. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,


2. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/ L-010 o javnom beležniku,


3. Glasanje Predlog - rezolucije sa parlamentarne debate o dijalogu sa Srbijom,


4. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,


5. Glasanje u načelu Nacrta zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,


6. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-065 o razmatranju i proveri neopravdane imovine,


7. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-059 o memorijalnom kompleksu "Adem Jashari" u Prekazu,


8. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-035 o hidrometeorološkoj delatnosti,


9. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-038 o poštanskim uslugama,


10. Drugo razmetanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,


11. Drugo razmatranje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,


12. Glasanje Godišnjeg izveštaja regulativnog autoriteta za vode za 2017,


13. Glasanje Godišnjeg izveštaja o performansi Nacionalne kancelarije za reviziju za 2017,


14. Glasanje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2017,


15. Glasanje Godišnjeg izveštaja Fonda za penzijsku štednju Kosova za 2017,

16. Glasanje Godišnjeg izveštaja Radio - televizije Kosova za 2017,


17. Glasanje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta za železnice za 2017,

18. Glasanje Godišnjeg izveštaja Centralne Banke Republike Kosovo za 2017,

 

19. Glasanje Godišnjeg izveštaja Autoriteta za civilnu avijaciju za 2017,


20. Glasanje Predlog - odluke Komisije za budžet i financije za određivanje plate predsedavajućeg i članova Komisije za državnu pomoć,


21. Glasanje za Predloga parlamentarnih grupa AAK i NISMA za zamenu članova pri parlamentarnim komisijama,


22. Izbor tri (3) člana Odbora Radio televizije Kosova,


23. Glasanje za formiranje Komisije Ad-hoc za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora RTK-a iz albanske zajednice,


24. Glasanje za Predlog za zamenu dva (2) člana Parlamentarne istražne Komisije u vezi troškova za lobiranje od strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosova,

25. Parlamentarna debata, na zahtev poslanice Donika Kadaj-Bujupi, uz podršku sedam (7) poslanika PG - AAK u vezi dečijih dodataka.

 Elektronsko glasanje

Tačka 6
Tačka 8
Tačka 12
Tačka 13
Tačka 15
Tačka 16
Tačka 17
Tačka 19
Tačka 20