Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 16.10.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 9.10.2018.godine;
3. Razmatranje predloga-odluke Vlade o kandidatima za predsedavajućeg u Bordu RUE;
4. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br.06/L-079 o efikasnosti energije;
5. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br. 06/L-064 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima;
6. Razno.

 

Zapisnik