Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 16.10.2018 11:00 u sali N204

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 02.10.2018;
3. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-054 o Sudovima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-055 za Sudski Savet Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-079 o energetskoj efikasnosti, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-064 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-132 o vozilima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-033 o građevinskim proizvodima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Ostalo.

 

Zapisnik