Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 16.10.2018 13:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-096 o referendumu;
3. Razmatranje izveštaja Narodnog advokata o organizovanju glasanja van zemlje za
parlamentarne i lokalne izbore;
4. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona
br.06/L-033 o građevinskim proizvodima;
5. Razno.

 

Zapisnik