Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Petak, 12.10.2018 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 8.10.2018;
3. Izveštavanje ministra MONT-a o završetku školske 2017-2018 godine i početku nove školske godine 2018-2019;
4. Razno.

 

Zapisnik