Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Četvrtak, 04.10.2018 10:00 u sali N 10

Dnevni red

1. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o Peticijama,

2. Razmatranje i usvajanje izveštaja sa preporukama o nadgledanju sprovođenja Zakona
br.05/L-21 o zaštiti od diskriminacije,

3. Razno.

 

Zapisnik