Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Petak, 13.07.2018 10:00

Dnevni red

3. Prvo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-087 o proširenom nadležnostima o
konfiskovanoj imovini,

4. Prvo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-085 o zaštiti uzbunjivača,

5. Prvo razmatranje Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 2004/32 o porodici i
zrađena od Komisije za zakonodavstvo,

6. Prvo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-081 o Pristupu javnim dokumentima,

7. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja Republike
Kosovo,

8. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-042 o krvi i krvnim sastojcima,

9. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-009 o posredovanju,

10. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.06/L-010 o javnom beležništvu,