Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 17.07.2018 11:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 10 i 11.7.2018.godine;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije za 2017 godinu;
4. Diskusija u vezi Nacrta zakona br. 06/L-033 o Građevinskim Proizvodima;
5. Razno.

 

Zapisnik