Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 26.06.2018 11:00 u sali N 10

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 21.6.2018.godine;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/-L080 o ratifikaciji Sporazuma izmedu Kosova i Evropske Unije o učešču Kosova u Programu Unije "Konkurentnost Malih i Srednjih Preduzeča (COSME) (2014-2020)";
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/-L-064 o izmena i dopuna Zakona br. 05/L-132 o vozilima;
5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju - KAP, za 2017.godinu;
6. Razno.


 

Zapisnik