Kalendar Susreta i Sednica

Javna rasprava

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 26.06.2018 11:00 u sali N204

Dnevni red :Javna rasprava u vezi Nacrtu Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine.