Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 13.06.2018 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 08.05.2018 i 30.05.2018
3. Sastanak sa predstavnicima udruženja i sindikata , zaštitnici prava penzionera
4. Sastanak sa predstavnicima Instituta za zaštitu na ragu - Obilić
5. Razno.

 

Zapisnik