Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Četvrtak, 24.05.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije od 8.05.2018. godine.;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja regulativne komisije za javnu nabavku za 2017. godinu,;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja organa za razmatranje javne nabavke za 2017.godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Akademija pravde za 2017.godinu;
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-009 o posredništvu sa amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-027 o rudnicima i mineralima sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
8. Razno.

 

Zapisnik