Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 21.05.2018 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa datuma 4.5.2018, 8.5.2018 i 11.5.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik