Kalendar Susreta i Sednica

Konsultativni sastanak

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 16.05.2018 11:15 u sali C 203

Konsultativni sastanak Radne grupe Komisije za budžet i finansije sa relevantnim akterima , o pitanju zelenog kartona.