Kalendar Susreta i Sednica

Javna Rasprava

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Sreda, 16.05.2018 10:00 u sali N204

Dnevni red:1.Javna rasprava Nacrt Zakona o izmena Zakona Br. 04/L-036 o Zvanične Statistike Republike Kosova.