Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Četvrtak, 10.05.2018 13:30 u sali N204

Dnevni red:

1. Razmatranje završnog Izveštaja za N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.02/L-031 o verskoj slobodi na Kosovu
2. Informisanje Funkcionalne komisije o razmatranju peticija od Radne grupe
3. Razno.

 

Zapisnik