Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Sreda, 02.05.2018 10:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Izveštavanje pred Komisijom u vezi: Sprovođenja Zakona br. 04/L-092 o slijepim licama.
Pozvani: Skender Reqica - Ministar za rad i socialnog pitanja, Mahir Yagcilar - Ministar Drźavne Uprave i Uran Ismalili - Ministar Zdravla

2.Razno.

 

Zapisnik