Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Ponedeljak, 16.04.2018 14:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Zaključak Predsedništva Skupštine br.06/L-039 o predsedavanju Parlamentarne istražne
komisije.
3. Razno.

 

Zapisnik