Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 18.04.2018 10:00 u sali N 303

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 04.04.2018
3. Sastanak sa načelnik Agencije za Medicinske Proizvode i Opremu
4. Sastanak sa Udruženjem ljudi pogođenih cističnom fibrozom
5. Razno.

 

Zapisnik