Kalendar Susreta i Sednica

Sto

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 10.04.2018 10:00 u sali C 203

Dnevni red:

Poziv za učešće na okruglom stolu o pitanju uvoza i prerade mesa na Kosovu