Kalendar Susreta i Sednica

Sto

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 10.04.2018 12:00 u sali N 10

Dnevni red:

Sto na temu:

Obrazovanje osoba sa invaliditetom.