Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 28.03.2018 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 7.03.2018
3. Sastanak sa načelnik Agencije za Medicinske Proizvode i Opremu
4. Razmatranje Izvestaj revizije Efikasnost i Efektivnost u primeni jedinstvenog Integrisanog dravstvenog sistema;
5. Razno.

 

Zapisnik