Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Utorak, 13.03.2018 10:00

Dnevni red

I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice od 8, 9. Februara i 1. marta 2018.god:

1. Glasanje preporuke sa Interpelacije premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG „Lidhja demokratike e Kosoves" i PG „Lëvizja Vetëvendosje", u vezi Odluke Vlade Kosova br. 04/20 od 20.12.2017.god. za povećanje plata članova vladinog kabineta, Odluku br. 05/24 od 12.01.2018.god. za povećanje plata za sve kategorije zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta Kosova, kao i Odluke br. 15/24 od 12.01.2018.god. u visini mesečne plate porodicama u socijalnoj šemi.

2. Parlamentarna rasprava, na zahtev potpredsednika Skupštine g-dina Kujtim Shala i šest poslanika potpisnika, o 100-dnevnom izveštaju rada Vlade Republike Kosova.

3. Razmatranje Predloga - odluke Vlade za ratifikaciju 9 članova Državnog saveta za kvalitetu.

4. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2016.god.

 Elektronsko glasanje

Tačka 1