Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Utorak, 20.02.2018 11:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisija od: 19.1.2018 i 7.2.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine sa amdanmanima funksionalne komisije za budžet i financije;
5. Pokretanje zakonodavne inicijative Komisije za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova;
6. Formiranje radnih grupa o nadgledanju i sprovođenje zakona iz delokruga komisije;
7. Razno.

 

Zapisnik