Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 16.01.2018 13:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 14.11.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja rada Komisije za 2017.godinu;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
5. Razmatranje Izvešzaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-019 o standardizaciji;
6. Zamena člana u Komisiji za naknadu žrtava zločina;
7. Određivanje javnih rasprava o N/zakona: br.05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu, N/zakona br.06/L-010 o beležništvu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku;
8. Razno.