Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 16.01.2018 11:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 22.12.2017.godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o Nacrt zakonu br.06/L-016 o Standardizaciji;
4. Razmatranje odluke Vlade br. 17/21 od 22. 12. 2017, o imenovanju članova Odbora Kancelarije regulatora energije;
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu;
6. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
7. Razno.

 

Zapisnik