Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 15.11.2017 13:00 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje zamenika ministra finasija u vezi budžetskih izdvajanja za Ministarstvo zajednica i Povratak kao i Kancelarije za pitanja zajednica pri Kabinetu Premijera, prema Nacrtu Zakona br. 06/L-020 o Buđetu Republike Kosova za 2018 god.

Pozvan: g, Fatmir GASHI, zamenik ministra finansija

Zapisnik