Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 17.10.2017 13:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija u vezi plana rada Komisije;
3. Predlog člana u vladinoj Komisiji za priznavanje prava bivših političkih zatvorenika i progonjenika;
4. Diskusija u vezi izbora tri člana Tužilačkog saveta Kosova;
5. Formiranje radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine;
6. Formiranje radne grupe za nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razmatranje godišnjeg Izveštaja rada Agencije protiv korupcije za 2016 godinu;
8. Razmatranje godišnjeg Izveštaja rada Agencije za besplatnu pravnu pomoć za 2016 godinu;
9. Razno.

 

Zapisnik