Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Utorak, 25.04.2017 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja o troškovima Radio televizije Kosova za prvo tromesečje 2017.godine i Programa troškova za period april-juni 2017.godine.;
3. Razmatranje zahteva Vlade Republike Kosova za konsultaciju sa Komisijom za budžet i financije, u vezi odluke Vlade o izmeni norme poreza i akcize;
4. Razno.