Kalendar Susreta i Sednica

Sednica komisije

Četvrtak, 02.03.2017 09:30 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.05/L-
150 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-209 o Centalnoj banci Republike
Kosova;
3. Razmatranje amandmana Radne grupe na N/zakona br.05/L-129 o izmenama i
dopunama Zakona br.04/L-149 o izvršenju krivičnih sankcija;
4. Razno.

 

Zapisnik