Vesti

Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Ponedeljak, 08.10.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je redovnu sednicu.

Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su predstavnici iz Institucije Narodnog advokata Kosova, na čelu sa g. Hilmi Jašarijem, predstavnici UNICEF-a, UNMIK-a i KDI-a.

Na pometutoj sednici glavna tačaka dnevnog reda je bila razmatranje Izveštaja sa preporukama o nadgledanju sprovodjenja Zakona br.05/L-21 o zaštiti od diskriminacije.

Na početku sednice, članica Radne grupe Mirjeta Kaludra je napomenula da je ova Radna grupa u vezi Zakona br.05/L-21 o zaštiti od diskriminacije u svom Izveštaju izašla sa ukupno tri Preporuke, i da su oni zainteresovani da im Narodni avokat Kosova daje svoje vidjenje u vezi ovih Preporuka.

Narodni advokat Kosova, g. Jašari je napomenuo da je Zakon o zaštiti od diskriminacije u Skupštini Kosova je usvojen 2015 godine, i da nažalost do sada nije dao one pozitivne rezultate na terenu koji se od ovog Zakona očekivao. Zato bi u najskorije vreme ovaj Zakon trebao da se izmeni i dopuni nebi li se ovaj Zakon u praksi dao povoljnije rezultate i za što je i namenjen.

Na kraju sednice gore pomenute Komisije došlo se do Zaključka da Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, u što kračem vremenskom periodu kao glavni iniciator realizuje izmene i dopune u Zakonu br.05/L-21 o zaštiti od diskriminacije.

 

 

 Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione