Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Utorak, 31.07.2018
Komisija za prava i interese zajednica i povratak kojim je predsedavao Igor Simić, predsednik Komisije, održao je svoju redovnu sednicu.

Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su predstavnici iz OSCE-a i KDI-a.

U nastavku sednice članovi Komisije su razmatrali Nacrt zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samupravu i medije, i usvojili ga jednoglasno.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim