Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Petak, 27.07.2018
Komisija za prava i interese zajednica i povratak kojim je predsedavao Igor Simić, predsednik Komisije, održao je danas sednicu na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bila Izveštavanje Ministra Ministrstva unutrašnjih poslova Republike Kosova, g. Bejtuš Gašija u vezi objavljivanja Konkursa od strane Policije Kosova i zastupljenosti zajednica na gore pomenutom Konkursu.

Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su predstavnici iz Ministrstva unutrašnjih poslova Republike Kosova na čelu sa ministrom g. Bejtuš Gašijem, predstavnik OSCE-a, kao i predstavnik KDI-a.

Govoreći u vezi objavljivanja Konkursa od strane Policije Kosova i zastupljenosti zajednica na gore pomenutom Konkursu, ministar g. Gaši je napomenuo da je pomenuti Konkurs bio otvoren od 16.04.2018 pa do 10.05.2018 godine i da se više od 17.000 kanditata prijavilo na ovaj Konkurs. Od prijavljenih kanditata 15.000 kanditata su muškog pola, a više od 2.000 kandidata su ženskog pola. Iako do dana današnjeg nise se završilo sa verifikacijom i sistematizacojom kanditata po prvim proračunima učešće nevečinskog zajednica koji žive i rade na prostoru Republike Kosova su veoma zadovoljavujuće. U nastavku svoga govora ministar Gaši je napomenuo da svi ovi kandidati treba da u prvoj fazi pismenog dela prodju barijeru minimum od 70% uspešnosti nebi li kasnije isti ovi kandidati mogli i da se pozovu na usmeni, fizički i psihičk test, i naravno da prodju test verifikacije koji sleduje o zastupljenosti kojoj zajednici pripadaju. Na kraju svoga izlaganja ministar Gaši je još jednom napomenuo da će se na ovom Konkursu dati prioritet kandidatima ženske polulacije takodje i pripadnicima nevečinskih zajednica koji rade i žive na prostoru Republike Kosova, narovno onih kandidata koji ispunjavaju minimum 70% uspešnosti na pismenom delu testa.

U nastavku pomenute sednice članovi Komisije su postavili mnogobrojna pitanja ministru g. Gašiju, a na koje je on iscrpno i odgovorio.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të drejtat, interesat e komuniteteve dhe kthim